Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Rekrutacja uzupełniająca

Od 15 lipca do 23 lipca trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020.

Dokumenty można składać w sekretariacie biura Pozytywnych Inicjatyw ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84-100 Puck, lub elektronicznie na adres e-mail: lsm@pozytywneinicjatywy.pl

W tym celu należy:

 1. W mailu jako temat podać:
  • Rekrutacja Imię i nazwisko kandydata/kandydatki  np. Rekrutacja Jan Kowalski
 2. W załączniku umieścić zdjęcie lub skan poniższych dokumentów:
  • podanie o przyjęcie do LSM;
  • świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu
  • zdjęcie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,4
  • tabele rozmiarów umundurowania (załącznik nr 2);
  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada taką opinię);

Informacje o rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Rekrutacja.