Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

SPORTOWA RYWALIZACJA.

Na terenie Liceum Służb Mundurowych w Pucku odbyły się międzyszkolne, powiatowe zawody Obrony Cywilnej
i ochrony ludności, z zakresu przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. W międzyszkolnej rywalizacji, drużyny szkół zajęły:
1. miejsce – LSM;
2. miejsce – LSM;
3. miejsce – Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie.
Nagrody zwycięzcom wręczyli: Wicestarosta Pan Tomasz Herrmann oraz Prezes Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Pan Adam Krampichowski.
Sędzią Głównym zawodów był Pan Jan Dziadoń Inspektor Obrony Cywilnej.
Gratulujemy uczniom wiedzy oraz sprawności!