Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

MATURA POPRAWKOWA.

24 sierpnia 2021r. (wtorek) o godz. 09.00 uczniowie, którym przy zdawaniu egzaminu dojrzałości podwinęła się noga, podejdą do matury poprawkowej. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym można przystąpić, jeśli uczeń nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem, że podszedł do wszystkich egzaminów i żaden nie został unieważniony. Aby zdać maturę 2021, trzeba było uzyskać nie mniej niż 30% z możliwych do zdobycia punktów
z określonych przedmiotów. Osoby, które uzyskały poniżej 30% na maturze, nie zaliczyły jej. Wyniki matury poprawkowej oraz świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół 10 września 2021 roku. W tym roku maturę zdało 74,5% maturzystów. 17,7% maturzystów ma prawo  do przystąpienia do matury poprawkowej.
Wszystkim zdającym „poprawkę” życzymy powodzenia.