Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

ODSŁONIĘCIE MURALU.

W dniu dzisiejszym, w 43. Batalionie Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża w Rozewiu odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu pn. „Mur, ale historia Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Grafika powstała dzięki współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej, 43. Batalionu Saperów FOW, a także Związku Piłsudczyków RP. W okresie międzywojennym w Rozewiu tworzono obozy patriotyczne Legionu Młodych. Organizacja ta zajmowała się szkoleniem przyszłych żołnierzy, na czele instytucji stał Józef Piłsudski. Prace nad wykonaniem grafiki trwały prawie cztery miesiące. W uroczystości uczestniczyła delegacja naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym.