Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

SZKOLENIE.
W dniu dzisiejszym – 12.05.2022r. zgodnie z planem szkoleń dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego, klasa 2 OPW naszej szkoły uczestniczyła w „Szkoleniu z zakresu musztry i ceremoniału wojskowego SZ RP” zorganizowanego na bazie Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Szkolenie kadetów miało charakter zajęć doskonalących umiejętności nabytych przez szkolonych podczas dotychczasowych wystąpień, uroczystości i szkoleń. Uczniowie OPW wykazali się wzorową znajomością komend wojskowych, wykonywaniem czynności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej oraz ceremoniału wojskowego. Dziękujemy organizatorom oraz instruktorom.