Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

WYZNACZENIE NA STANOWISKO.

Z dniem 01.08.2020 roku na stanowisko Dyrektora Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego wyznaczony został ppłk rez. Marek KUCHNOWSKI.
Życzymy Panu Dyrektorowi zadowolenia z uczniów i pracowników.