Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Nasza Szkoła

Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego przeznaczone jest dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, dlatego nauka w niej jest całkowicie bezpłatna.  

W szkole realizowany jest program liceum ogólnokształcącego. Dodatkowo realizujemy autorski program edukacji służb mundurowych, który daje podstawę do ubiegania się o przyjęcie do służby w wojsku, policji i straży. Treści nauczania  zostały dostosowane do specyfiki wiekowej kadetów LSM.  

Decyzją MON 122/BdsZ/2020 od 1 września 2020 roku utworzony został oddział przygotowania wojskowego. Na jednostkę patronacką wyznaczono 3. Flotyllę Okrętów w Gdyni.

Program realizowany w tym zakresie zwiększy szanse na uzyskanie wysokich wyników  przy rekrutacji do służb mundurowych w szczególności na teście preselekcyjnym, rozmowie kwalifikacyjnej oraz podczas testu sprawności fizycznej.  

Nadrzędnym celem, jaki stawiamy przyszłym absolwentom jest zdanie matury z dobrym wynikiem, która otwiera drzwi do przyszłości, daje dobre przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa.  

LSM kładzie również nacisk na wyrobienie u kadetów właściwych nawyków i cech niezbędnych przy pełnieniu ról społecznych związanych z obronnością państwa, reagowaniem kryzysowym i działalnością publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem: właściwych postaw etycznych, obywatelskich i patriotycznych oraz odpowiedzialności w podejmowani u decyzji. Wyrobienie opanowania w sytuacjach trudnych, nietypowych (szczególnie w chwilach ekstremalnych zagrożeń), troski o własne zdrowie i kondycję psychofizyczną. 

 LSM zapewnia bezpłatne:

 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia strzeleckie;

 LSM współfinansuje:

 • umundurowanie;
 • obozy sportowe.

 Nasza szkoła współpracuje z instytucjami i jednostkami wojskowymi

 •   Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 • 3. Flotylla Okrętów w Gdyni
 •   Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni,
 •   33. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Gdyni,
 •   43. batalion saperów w Rozewiu,
 •   dywizjon Okrętów Bojowych w Gdyni,
 •   grupa Okrętów Rozpoznawczych w Gdyni,
OLYMPUS DIGITAL CAMERA