Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

WYNIKI REKRUTACJI

Zgodnie z przekazaną informację podczas rozmów kwalifikacyjnych dyrektor Liceum Służb Mundurowych ustalił wstępną listę uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Proszę o podjęcie ostatecznej decyzji i podpisanie umowy na bezpłatne świadczenie usług edukacyjnych w naszej szkole do dnia 09 lipca 2019 r.

Brak podpisania umowy w tym terminie świadczyć będzie o rezygnacji ucznia z nauki w Liceum Służb Mundurowych, co skutkować będzie skreśleniem z listy wstępnie zakwalifikowanych.

W takiej sytuacji na miejsce wykreślonego kandydata dyrektor wskaże kolejną osobę oczekującą na liście rezerwowej.

Nazwiska osób wstępnie zakwalifikowanych i rezerwowych została wysłana indywidualnie na pocztę elektroniczną.

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Informuję, iż w dniach 24 i 25 czerwca 2019r. w godzinach: 8:30 – 15:00
w siedzibie Liceum Służb Mundurowych w Pucku przy ul. kmdr. Szystowskiego 10, odbędzie się zebranie rekrutacyjne przedstawicieli szkoły z kandydatami (obowiązkowa obecność co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego).

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły należy dostarczyć najpóźniej dnia 25 czerwca 2019r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Od 1 marca do 18 czerwca trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/20120. Dokumenty można składać w sekretariacie (ul. Szystowskiego 10, 84-100 Puck) lub drogą mailową na adres: lsm@pozytywneinicjatywy.pl

W tym celu należy:

1. W mailu jako temat podać: 

  • Rekrutacja Imię i nazwisko kandydata/kandydatki  np. Rekrutacja Jan Kowalski 

2. W załączniku umieścić zdjęcie lub skan poniższych dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do LSM;
  • tabele rozmiarów umundurowania (załącznik nr 2);
  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada taką opinię);
  • zdjęcie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,4.

Uwaga: 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyjęcia do LSM następuje według ilości uzyskanych punktów.

1. Informacja o rekrutacji

2. Dokumenty do pobrania