Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Kontakt

Liceum Służb Mundurowych w Pucku
Puck, ul. kmdr. E. Szystowskiego 8
telefon: +48 696-624-081
e-mail: lsm@pozytywneinicjatywy.pl
sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek, godz. 08:00 – 15:00

Dyrektor Liceum Służb Mundurowych
mgr inż. Marek Kuchnowski

Wicedyrektor Liceum Służb Mundurowych
mgr Andrzej Wakulewski

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w Liceum Służb Mundurowych jest bezpłatna przez wszystkie cztery lata nauki.