Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Kontakt

Liceum Służb Mundurowych w Pucku
Puck, ul. kmdr. E. Szystowskiego 8
telefon: 696 624 081
e-mail: lsm@pozytywneinicjatywy.pl
sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 14:30

Dyrektor Liceum Służb Mundurowych
ppłk rez. Marek Kuchnowski

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w Liceum Służb Mundurowych jest bezpłatna przez wszystkie cztery lata nauki.