Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Kontakt

Liceum Służb Mundurowych w Pucku
Puck, ul. kmdr. E. Szystowskiego 10 
telefon: 696 624 081
e-mail: lsm@pozytywneinicjatywy.pl
sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30 

Dyrektor Liceum Służb Mundurowych
kmdr rez. Mirosław Łuka 

Wicedyrektor Szkoły
ppłk. rez. Marek Kuchnowski

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w Liceum Służb Mundurowych jest bezpłatna przez wszystkie trzy lata nauki.