Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

WIZYTA KOMENDANTA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GDYNI.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego ppłk rez. Marek KUCHNOWSKI podpisał porozumienie w sprawie prowadzenia szkolenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego z komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni Panem ppłk Krzysztofem PISKORSKIM. Pan Pułkownik w czasie prowadzonego wykładu zapoznał uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego z arkanami Służby Wojskowej. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Składamy bardzo gorące podziękowania Panu Komendantowi.