Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Z ŻYCIA SZKOŁY.

Intensywne szkolenie z musztry w LSM.