Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

UROCZYSTE PODPISANIE POROZUMIENIA.

W dniu 05.01.2021 roku na pokładzie okrętu szkolnego MW ORP „Wodnik” w obecności Dowództwa 3. Flotylli Okrętów oraz Wiceprezesa Pozytywnych Inicjatyw Pana Piotra SZELĄGA dokonano uroczystego podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy 3. Flotyllą Okrętów im. kmdr B. Romanowskiego w Gdyni oraz Liceum Służb Mundurowych im. M. Płażyńskiego w Pucku. Porozumienie podpisali Dowódca 3. Flotylli Okrętów Pan Kontradmirał Mirosław JURKOWLANIEC oraz Dyrektor LSM Pan Marek KUCHNOWSKI. Głównymi założeniami porozumienia jest m. in.: współdziałanie w zakresie wychowania patriotycznego młodzieży, umacniania etosu chlubnych tradycji Wojska Polskiego a także popularyzowania w środowisku wojskowym i szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno – obronnej młodzieży.

Fot. kpt. mar. Anna Sech