Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

MATURA PRÓBNA.

Od dnia dzisiejszego – 03.03.2021r. w naszej szkole rozpoczęły się „próbne matury”. Test diagnostyczny (matura próbna) przeprowadzony jest w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego (godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Test w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Życzymy naszym maturzystom powodzenia i wytrwałości
w dążeniu do celu.