Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

DOFINANSOWANIE Z MON.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 78 416.00 zł, zaistniała możliwość zakupu dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w LSM wyposażenia specjalistycznego OPW oraz pakietu ubiorczego ucznia OPW. Wysokość dotacji MON stanowi 80% kosztów. Dzięki otrzymanej dotacji uczniowie OPW nie ponoszą kosztów umundurowania. Dziękujemy! Ministerstwo Obrony Narodowej