Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

PIERWSZE SZKOLENIE W NOWYM ROKU SZKOLNYM.

Rozpoczęliśmy intensywne szkolenie ze Służb Mundurowych we wszystkich klasach LSM. Dzięki bogatemu zapleczu w postaci Centrum Szkolenia Bojowego, Ośrodkowi Sprawności Fizycznej oraz profesjonalnym instruktorom, program Oddziałów Przygotowania Wojskowego, a także klas o profilu wojskowym będzie w pełni realizowany.

Montaż materiału filmowego – Barbara Kuchnowska.