Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

MATURA 2022.

Matura 2022 rozpocznie się już na początku maja. Niebawem uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przystąpią do egzaminu dojrzałości. Tak jak w ubiegłych latach, odbędzie się on od razu po majówce. Pierwszy egzamin maturzyści napiszą w środę 4 maja. Matury w pierwszym terminie będą trwać do 23 maja 2022 roku. Uczniowie zobowiązani są do tego, by przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Maturzysta, chcący otrzymać świadectwo dojrzałości musi spełnić konkretne wymagania maturalne. Należy:

– przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy);

–   zdać powyższe egzaminy, uzyskując z każdego z nich minimum 30%;

– przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 roku matura ustna z języka polskiego i z języka obcego (podobnie jak w ubiegłym roku) nie jest obowiązkowa. Uczniowie, którzy z różnych względów nie mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie głównym, mogą zrobić to później. Matury w terminie dodatkowym odbędą się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 roku. Egzaminy ustne przeprowadzane zostaną 14 i 15 czerwca 2022. Maturzyści, którzy nie zdali jednego z egzaminów, mogą podejść do matury raz jeszcze – w terminie poprawkowym. Odbędzie się on 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00. Osoby, które zdawały egzamin dojrzałości, otrzymają wyniki 5 lipca 2022 roku. Z kolei uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki uzyskają – 9 września 2022 roku.