Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

„WYKORZYSTANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŻYCIU GOSPODARCZYM KRAJU” – W RAMACH 100 WYKŁADÓW NA 100-LECIE AMW

W dniu 03.06.2022 r. na zaproszenie Pana Dyrektora Marka Kuchnowskiego delegacja z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego – kmdr por. dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI i mgr inż. Ireneusz Bojarowski uczestniczyli w spotkaniu z klasami „mundurowymi” w Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. To kolejna wizyta nauczycieli z KNiHM w cyklu 100 wykładów na 100 – lecie AMW. Tematyką ponad dwugodzinnego spotkania była promocja Akademii oraz przybliżenie procesu „Wykorzystania prac geodezyjnych w życiu gospodarczym kraju”. Młodzi ludzie z klas mundurowych bardzo optymistycznie podchodzą do tematu poczucia patriotyzmu i honoru oraz odpowiedzialności za losy Ojczyzny i można się spodziewać, że część z nich już niedługo przekroczy mury Naszej Akademii.

Artykuł oraz zdjęcia: Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej