Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

W dniu dzisiejszym – 24.06.2022r. w Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Przed rozpoczęciem Apelu zgromadzeni Nauczyciele, zaproszeni Goście oraz Uczniowie uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego ucznia 2 klasy OPW naszej szkoły Szymona SZCZERBOWSKIEGO. W części oficjalnej gratulacje dla wszystkich uczniów, podsumowanie trudnego roku nauki oraz bezpieczeństwo podczas wakacji, to główne zagadnienia poruszane podczas przemówień zabierających głos. Następnie Dyrektor Marek KUCHNOWSKI oraz Wicedyrektor Andrzej WAKULEWSKI wręczyli Świadectwa z „czerwonym paskiem”, nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w zakończonym już roku szkolnym, promowali szkołę oraz świadectwa ukończenia klasy. Podczas Apelu gościliśmy Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gdyni które reprezentowali: podoficer wydziału – st. sierż. Radosław JĘDRZEJCZAK oraz referent wydziału Jan JURCZYK. Za dotychczasową współpracę z WCR, Pan Dyrektor LSM Marek KUCHNOWSKI otrzymał medal pamiątkowy. Większość uczniów przyznaje, że ten rok szkolny był całkiem udany. Wielu przyznało, że są zadowoleni ze swoich wyników i optymistycznie nastawieni na kolejny rok. W wakacje poświęcą się jakiejś pracy, a w międzyczasie przeznaczą czas na spotkania z przyjaciółmi. Bezpiecznego powrotu do szkoły.

a.w.