Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

PRAWIE WSZYSTKO O POLICJI. 🙂

Dzięki uprzejmości Pani Komendant Powiatowej Policji w Pucku nadkom. Beaty Nienadowskiej, uczniowie klasy IV LSM, w ramach zajęć ze Służb Mundurowych mieli niepowtarzalną możliwość zwiedzenia Komendy Policji, poznania pracy policjantów, struktur, sprzętu będącego na wyposażeniu oraz pomieszczeń Komendy. Uczniowie mieli również okazję dowiedzieć się na jakich zasadach odbywa się rekrutacja do Policji, jak wygląda praca oraz ścieżka awansu. Za ciekawe omówienia swojej pracy, podziękowania składamy asp. Małgorzacie Kotarbie oraz asp. Marcinowi Kloka. a.w