Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

ŚWIĘTO PIŁSUDCZYKÓW.

21. października 2022r. Dyrektor LSM Pan Marek KUCHNOWSKI oraz Poczet Sztandarowy szkoły uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości – 90 rocznicy odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rozewiu oraz 10 rocznicy powstania Okręgu Północnego Związku Piłsudczyków RP w Rozewiu.

a.w