Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

DZIEŃ PATRONA W POZYTYWNYCH INICJATYWACH.

Społeczność Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku czyli Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Plażyńskiego w Pucku obchodziła uroczyście swój dzień patrona. W wydarzeniu uczestniczyli licznie przybyli goście na czele z małżonką patrona Panią Elżbietą Płażyńską, Panem Posłem na Sejm Kazimierz Plocke, Starostą Powiat Puckim Jarosławem Białkiem, Przewodniczącym Rady Miasta Hel (miasto) Marek Chroń – Przewodniczący Rady Miasta Helu , Zastępcą Dowódcy 43. Batalionu Saperów w Rozewiu kmdr ppor. Piotrem Załęskim i innymi przedstawicielami samorządu, służb oraz instytucji pozarządowych. W czasie uroczystości miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych, wręczenie nagród pozytywnym nauczycielom i pracownikom oraz uczniom odnoszącym sukcesy w różnych dziedzinach. Była to okazja do podsumowań, ale i też do przedstawienia planów na przyszłość tych nieustannie rozwijających się szkół.