Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

SZKOLENIE POLIGONOWE.

IV klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego zakończyła Szkolenie Poligonowe podsumowujące czteroletni okres nauki z przedmiotu Służby Mundurowe -przewidzianego dla oddziałów OPW. Szkolenie odbywało się na bazie wojskowej jednostki patronackiej tj. 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża i Garnizonu Władysławowo w Rozewiu. Za organizację przedsięwzięcia oraz profesjonalne prowadzenie zajęć – Dowódcy komandorowi podporucznikowi Sebastianowi Tesarowskiemu oraz instruktorom – kadrze zawodowej Batalionu składamy szczere podziękowania.