Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Z POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZAKUPIONE ZOSTANĄ M.IM. DODATKOWE POMOCE DYDAKTYCZNE.