Liceum Służb Mundurowych
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Aktualności

SZKOLENIE POLIGONOWE. IV klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego zakończyła Szkolenie Poligonowe podsumowujące czteroletni okres nauki z przedmiotu Służby Mundurowe -przewidzianego dla oddziałów OPW. Szkolenie odbywało się na bazie wojskowej jednostki patronackiej tj. 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża i Garnizonu Władysławowo w Rozewiu. Za organizację przedsięwzięcia oraz profesjonalne prowadzenie zajęć – Dowódcy komandorowi podporucznikowi Sebastianowi Tesarowskiemu oraz instruktorom – kadrze zawodowej Batalionu składamy szczere podziękowania.

Pokaż więcej →

DZIEŃ PATRONA W POZYTYWNYCH INICJATYWACH. Społeczność Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku czyli Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Plażyńskiego w Pucku obchodziła uroczyście swój dzień patrona. W wydarzeniu uczestniczyli licznie przybyli goście na czele z małżonką patrona Panią Elżbietą Płażyńską, Panem Posłem na Sejm Kazimierz Plocke, Starostą Powiat Puckim Jarosławem Białkiem, Przewodniczącym Rady Miasta Hel (miasto) Marek Chroń – Przewodniczący Rady Miasta Helu , Zastępcą Dowódcy 43. Batalionu Saperów w Rozewiu kmdr ppor. Piotrem Załęskim i innymi przedstawicielami samorządu, służb oraz instytucji pozarządowych. W czasie uroczystości miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych, wręczenie nagród pozytywnym nauczycielom i pracownikom oraz uczniom odnoszącym sukcesy w różnych dziedzinach. Była to okazja do podsumowań, ale i też do przedstawienia planów na przyszłość tych nieustannie rozwijających się szkół.

Pokaż więcej →

PODRÓŻ HISTORYCZNA. W ramach zajęć ze Służb Mundurowych, uczniowie klasy 1 OPW LSM uczestniczyli w podróży historycznej do Piaśnicy – miejsca kaźni tysięcy Kaszubów. Kadeci wysłuchali prelekcji na temat wydarzeń z okresu przedwojennego oraz II Wojny Światowej od Dyrektora LSM Marka Kuchnowskiego oraz Nauczycielki Bogumiły Roeske – Pruchniewskiej. Dziękujemy za ciekawą lekcję historii. a. w., zdj. – b. r-p.

Pokaż więcej →

JĘZYK KASZUBSKI. 18. września uczniowie IV klasy OPW LSM uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego, uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Wejherowa. Młodzież pod opieką nauczyciela przedmiotu Pani Bogumiły Roeske –Pruchniewskiej, zapoznała się z historią miasta w Sali Historii w Ratuszu Miejskim, przeszła się Szlakiem Kaszubskich Nut oraz odwiedziła Kalwarię Wejherowską. Dziękujemy za organizację ciekawej podróży po regionie. Tekst – b. r-p., zdjęcia – b. r-p.

Pokaż więcej →

INTEGRACJA. Klasa 1 OPW – LSM w ramach integracji klasowej, udała się w dniu dzisiejszym marszem liczącym 12 km do Parku Kulturowego – Osada Łowców Fok w Rzucenie. Uczniowie zapoznali się z tym ważnym archeologicznie i historycznie miejscem na Pomorzu, sięgającym epoki kamienia ale także przyrodniczego krajobrazu położonego przy Zatoce Puckiej. Po wysłuchaniu historii osady przekazanej przez przewodnika, odbyło się wspólne ognisko przy którym młodzież poznawała się wzajemnie. Dziękujemy opiekunom grupy za organizację oraz opiekę: Pani Ani Pulczyńskiej oraz Piotrowi Oberzig. zdjęcia – a. p. , tekst – a. p.

Pokaż więcej →

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO. W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się uroczysty Apel z okazji rozpoczęcia nowego Roku szkolnego 2023/2024. Kadra dydaktyczna oraz uczniowie po raz pierwszy po wakacjach zawitali w mury szkolne, były powitania oraz życzenia owocnej nauki. Odczytano list od Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka. Powodzenia w nowym roku szkolnym. a.w.

Pokaż więcej →

WESTERPLATTE. W dniu dzisiejszym, delegacja LSM: Wicedyrektor szkoły Andrzej Wakulewski oraz uczeń IV klasy OPW Stanisław Kohnke, na zaproszenie 3. FO w Gdyni, wzięła udział w uroczystych obchodach 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte. 1 września na Westerplatte, z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz żołnierzy, kombatantów i harcerzy odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Główna część uroczystości państwowych, rozpoczęła się przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża o godz. 4.45, gdzie jak co roku zostały włączone syreny alarmowe, które nawiązują do rozpoczęcia Niemieckiej agresji na Polskę 1 września 1939 roku. Główną część uroczystości poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli broniąc placówki na Westerplatte. Szczególnym momentem obchodów było zapalenie Znicza Pokoleń przez kombatantów, harcerzy, weteranów i żołnierzy dla upamiętnienia wydarzeń na Westerplatte. W ceremonii tej uczestniczył nasz uczeń IV klasy OPW Stanisław Kohnke.  Po odczytaniu Apelu Pamięci bohaterstwo obrońców Ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim. Obchody zakończyła

Pokaż więcej →

KONIEC ROKU SZKOLNEGO. W dniu 23.06.2023r odbył się w LSM uroczysty Apel z okazji zakończenia Roku szkolnego 2022/2023. Dyrekcja, kadra pedagogiczna szkoły, przedstawiciel WCR w Gdyni oraz najważniejsi w tym dniu – uczniowie, wysłuchali uroczystych przemówień oraz listu skierowanego do nich przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie wyróżniający się wśród swoich kolegów i koleżanek pod względem nauki otrzymali z rąk Dyrekcji świadectwa z biało-czerwonym paskiem oraz nagrody rzeczowe. Po zakończonym Apelu odbyły się krótkie spotkania z wychowawcami w klasach, życzenia i ….W A K A C J E !!!!! Widzimy się 04 września !!!!! a.w.

Pokaż więcej →

„DZIEŃ KADETA”. W dniu dzisiejszym obchodziliśmy uroczyście w LSM „Dzień Kadeta”. To święto, które ustanowił Marszałek Józef Piłsudski w 1930 roku. 21 maja to data rozpoczęcia walk na górze św. Anny w czasie III powstania śląskiego oraz rocznica śmierci najmłodszego z poległych kadetów, szesnastoletniego Karola Chodkiewicza. Swoją obecnością zaszczycił nas przedstawiciel WCR w Gdyni Szef Wydziału Rekrutacji mjr Jacek Herbasz, który wygłosił mowę o historii oręża polskiego oraz genezie święta. Dyrektor LSM Marek Kuchnowski z okazji „Dnia Kadeta” otrzymał podziękowania od Szefa WCR ppłk Janusza Wiśniewskiego. a.w.

Pokaż więcej →